Borbjerg Skole & Børnehus - med barnet i centrum

Borbjerg Skole & Børnehus består af børnehave, skole, SFO og Juniorklub tilsammen er vi en Landsbyordning. Samspillet i det lille lokalsamfund er væsentligt, og det kommer også til udtryk på Borbjerg Skole & Børnehus.

Visuel identitet ...

COMPLOT har lavet logo og visuel identitet til Borbjerg Skole & Børnehus. Med barnet i centrum og de fysiske rammer, familierne og lokalsamfundet som medspillere.