Thyborøn Skole - tag mig med!

Blæsten er en del af dagligdagen, når man lever ved havet. Man noterer, når den ikke er der. Blæsten er blevet logo for Thyborøn skole, og helt naturligt følger sætningen "Tag mig med!". Tag mig med af vinden, af læringen, af fællesskabet. Udgangspunktet er bysbarnet Johnny Madsens sang "Tag mig med"...

Dekoration af Thyborøn Skole ...

For Thyborøn Skole har vi lavet visuel identitet, indvendig dekoration af skolen, udendørs skiltning, roll ups, telegram og diverse papirlinier etc.