Nyheder

Nyt fra COMPLOT om projekter vi har lavet for kunder samt andet nyt fra os ...

Nyt layout til Holstebro Kirke

Holstebro Kirke er en levende bykirke, som ligger centralt i Holstebro by. Den har et væld af arrangementer, som de gerne vil have mange besøgende til. Derfor indrykker Holstebro Kirke hver uge en annonce i Dagbladet Holstebro Onsdag, så de udkommer i alle sogne i Holstebro - men også i omegnsbyerne. På den måde sikrer de sig et større opland til deres arrangementer, end hvis de havde valgt et kirkeblad målrettet Holstebro Sogn. 

COMPLOT har designet layout til annoncerne i tæt samarbejde med ansatte ved kirken. Desuden opsætter vi hver uge annoncen til indryk.

Annoncerne er hovedsageligt helsides, men ved mindre travle perioder opsættes mindre annoncer.

COMPLOT opsætter også annoncer til lokale dagblade for virksomheder eller institutioner. Desuden tilpasser vi annoncer indrykket i Magasinet VESTKYSTEN, som annoncører ønsker indrykket i andre blade eller aviser.

Har I brug for at få opsat eller tilrettet en annonce, er I meget velkommen til at kontakte os på

Telefon: +45 9690 9900  •  Email: complot@complot.dk