Nyheder

Nyheds side

Skiltning og dekoration på Engbjerg Vandværk

I 2020 blev Engbjerg Vandværk renoveret, og vi bragte en artikel om vandværket i Magasinet VESTKYSTEN 01.20, hvor vi kom indenfor murene og skrev om drikkevandets nye kilde.

Centralt i værket står en vandtank, der kan rumme 500.000 l vand, og Engbjerg Vandværk havde et ønske om at få illustreret, hvor meget vand en familie bruger årligt i forhold til beholdningen i tanken.

Som det fremgår af billedet, bruger en familie årligt 170.000 l vand. Det vil sige, at tre familier bruger én tanks indhold årligt.

Kontakt os, hvis I ønsker et møde eller en snak om skiltning og dekoration.

Telefon: +45 9690 9900  •  Email: complot@complot.dk

Billeder